Biodegradowalność i kompostowalność

Aby dany produkt mógł zostać uznany za w pełni biodegradowalny i kompostowalny, winien spełniać specjalne, wyśrubowane normy dotyczące przydatności do kompostowania. W Unii Europejskiej reguluje to zharmonizowana z dyrektywą 94/62/EC3 norma EN 13432:2002*.

Zgodnie z nią, szereg szczegółowych testów określa, czy badany produkt:
- nie zawiera w swoim składzie metali ciężkich i innych, niebezpiecznych pierwiastków,
- rozkłada się w kontrolowanych warunkach w terminie krótszym, niż 6 miesięcy, a przemiana zawartego w materiale węgla w tlenek lub dwutlenek węgla i w biomasę następuje w przynajmniej 90% i tworzy drobny, pozbawiony substancji toksycznych i sprzyjający hodowli roślin kompost,
- farby i pigmenty użyte do nadruków lub barwienia nie zawierają odpornych na rozkład polimerów lub pigmentów bazujących na metalach ciężkich.

Produkt, który po serii kosztownych i długotrwałych badań uzyskał pozytywne wyniki, ma prawo do stosowania ekskluzywnego oznaczenia "Seedling"  (sadzonka). Wyróżnienie to gwarantuje przydatność produktu do recyklingu organicznego i potwierdza jego dwie najważniejsze cechy: biodegradowalność i kompostowalność.

Wszystkie produkty BioBag spełniają normę EN13432:2002, potwierdzoną certyfikatem ośrodka badawczego DIN Certco, są więc w pełni biodegradowalne i kompostowalne i noszą oznaczenie "Seedling".

Produkty BioBag posiadają także inne certyfikaty.

* Jej odpowiednikiem jest amerykańska norma ASTM D6400 i japońska GreenPla. 
© 2006-2009 intensive